Zwroty
Informacja: Nasza strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania plików cookies w swojej przeglądarce.

Odstąpienie

Mają Państwo prawo w ciągu trzydziestu dni odstąpić od niniejszej Umowy bez podawania przyczyn. Okres odstąpienia wynosi trzydzieści dni od dnia, w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia, niebędąca dostawcą, weszła w posiadanie zamówionych towarów.
Aby odstąpić od umowy muszą Państwo poinformować nas (APW Global Sp. z o.o. Sp. Kom., ul. Składowa 10, 05-840 Brwinów, info@koraliki.pl, za pomocą wyraźnego oświadczenia (np. wysłanego pocztą listu, e-maila bądź przez formularz) o Państwa decyzji o odstąpieniu od niniejszej Umowy.
Aby zachować okres odstąpienia wystarczy, że wyślą nam Państwo informację o skorzystaniu z prawa do odstąpienia przed upływem okresu odstąpienia.

Skutki odstąpienia

Po Państwa odstąpieniu od niniejszej Umowy, niezwłocznie i najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania informacji o Państwa odstąpieniu zwracamy Państwu wszystkie opłaty, które od Państwa otrzymaliśmy, wliczając koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z tego, że wybrali Państwo inny rodzaj dostawy, niż oferowana przez nas, najkorzystniejsza dostawa standardowa). Do zwrotu tej kwoty użyty zostanie taki sam sposób płatności, jak ten, który użyli Państwo w pierwotnej transakcji, chyba że zostały z Państwem konkretnie uzgodnione inne warunki. W żadnym przypadku z powodu zwrotu nie zostanie Państwu naliczona dodatkowa opłata.
Zwrot całości poniesionych kosztów tyczy się tylko konsumentów.
Ponoszą Państwo bezpośrednie koszty odesłania towaru. Muszą Państwo pokryć koszty ewentualnego spadku wartości towaru jedynie w przypadku, gdy za powód tego spadku nie można uznać Państwa obchodzenia się z towarem niezbędnego do oceny jego stanu, właściwości i funkcjonalności.

Reklamacje

Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, należy kierować na adres info@koraliki.pl. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.